Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Nároky v rámci záruky se řídí právními předpisy, a kromě toho poskytujeme dvouletou záruku na zboží v akci se zárukou. Záruční doba počíná běžet dnem odeslání zboží. Naše záruka zahrnuje území EU včetně Německa. Pokud se v záruční době vyskytnou materiálové nebo tovární vady na koupeném zboží, platí níže uvedené podmínky:

 1. Uzavření záruční smlouvy
  Následkem nákupu zboží spotřebitelem je automatický vznik záruční smlouvy mezi ručitelem a zákazníkem, ve znění těchto záručních podmínek.
 2. Rozsah záruky
  Záruka na zboží se vztahuje pouze na Chip Box zakoupené v e-shopu, jehož majitelem je Larysz Krzysztof.
 3. Části výrobku, na které se vztahuje záruka
  Ručitel poskytuje záruku na následující části výrobku:
  1. plošný spoj (PCB) a elektronika
  2. konektory desek plošných spojů PCB
  3. kabeláž; záruka neplatí v případě mechanického poškození konektoru
 4. Předmět a rozsah záruky; záruční doba
  1. Ručitel zaručuje, že ode dne nákupu výrobku nebudou součásti uvedené v odst. III. po dobu 2 let vykazovat žádné vady, které by měly vliv na funkčnost výrobku ("Záruční reklamace”/ reklamační nároky).
  2. Záruka se nevztahuje na vizuální vady, které nemají vliv na funkčnost výrobku.
  3. Záruka na výrobek je platná pouze v případě, pokud zákazník používá vozidlo, ve kterém byl výrobek namontován, pro soukromé účely, tj. pro nekomerční účely (mezi komerční účely patří např. přeprava osob, řízení školního autobusu, kurýrní/dodávkové vozidlo; pronájem vozidla), s výjimkou, pokud toto komerční použití nezpůsobilo defekt žádné části výrobku.
  4. V případě reklamačních nároků ručitel zdarma doručí náhradní výrobek (výměna) nebo opraví vadný výrobek (pokud to je technicky možné). Kromě toho ručitel zařídí a zaplatí dopravu náhradního nebo opraveného výrobku k zákazníkovi.
 5. Tato záruka se nevztahuje na žádné další práva a nároky.
  Tato záruka nemůže být základem pro nárokování odškodnění nebo vrácení vzniklých výdajů.
 6. Na co se záruka nevztahuje
  1. Vada výrobku nemůže být způsobena kteroukoliv z následujících okolností:
   • Obvyklé opotřebení;
   • Chybná montáž (např. výrobek nebo kabely jsou vystaveny vysoké teplotě, např. na kolektoru nebo podél motoru, čímž dojde k roztavení) a/nebo uvedení výrobku do provozu v rozporu se specifikací ručitele; nedodržení návodu k používání;
   • Nesprávné používání výrobku, v rozporu s pokyny ručitele (např. změna nastavení, které neschválil ručitel); použití síly (např. úder, otřes, kryt);
   • Modifikace výrobku nebo neautorizované pokusy opravy;
   • Používání vozidla pro terénní jízdy;
   • Vnější poškození, zejména jako následek úderu / nehody v silničním provozu nebo poškození způsobena zvířaty, v myčce apod.);
   • Působení vyšší moci nebo výjimečné / extrémní přírodní události, jako povodně, přírodní katastrofy apod;
   • Poškození zaviněna zákazníkem nebo třetí osobou;
   • Vliv prostředí (vlhko, teplo, přepětí, prach apod.);
   • Nedodržení bezpečnostních předpisů.
  2. Reklamační nároky nebudou zohledněny, pokud zákazník zásadním způsobem poruší pokyny pro postup v reklamačním řízení, dle odst. VI. těchto záručních podmínek, s výjimkou, pokud toto porušení nemá vliv na výsledek reklamačního řízení nebo určení rozsahu odpovědnosti ručitele.
  3. Reklamační nároky budou považovány jako neopodstatněné, pokud bude výrobek montován na modelu, který není uveden na seznamu kompatibilních modelů ručitele.
 7. Postup v rámci reklamace / řešení reklamačních nároků
  1. V případě reklamačního nároku zákazník neprodleně informuje o problému ručitele písemnou formou. Za tímto účelem zákazník vyplní reklamační formulář (příloha) a odešle jej na následující adresu:
   Larysz Krzysztof
   ul. Gliwicka 6/20
   59220 Legnica
   Polska
   Ve formuláři musí být uveden přesný popis zjištěné vady a opodstatnění zahájení reklamačního řízení zákazníkem.
  2. Zákazník je povinen doručit výrobek spolu s reklamačním formulářem (příloha) na výše uvedenou adresu na vlastní náklady, k zásilce přiloží kopii prodejního dokladu – na výběr: potvrzení platby z paypal / bankovního převodu nebo objednávku s potvrzením odeslání z nákupního portálu.
  3. Po obdržení předmětu a výše uvedených dokladů ručitel prozkoumá reklamaci a sdělí zákazníkovi výsledek reklamačního řízení. Ručitel může doručit stejný výrobek v rámci výměny nebo opravit vadný předmět (pokud to je technicky možné), který následně vrátí zákazníkovi. Ručitel je povinen zařídit přepravu k zákazníkovi na vlastní náklady v případě výměny nebo opravy předmětu.
  4. Pokud reklamační nárok není oprávněný, ručitel může požadovat vrácení nákladů spojených s reklamačním řízením a vrácením výrobku zákazníkovi, s výjimkou, pokud je ručitel povinen na základě smlouvy nebo právních předpisů hradit tyto náklady. Netýká se to situace, kdy se nepředpokládá, že zákazník získal informaci o tom, že nemá reklamační nárok.
 8. Ukončení záruky
  Reklamační nároky v rámci vadného výrobku, které vznikly během záruční doby, končí po uplynutí 12 měsíců od konce roku, ve kterém byla reklamace nahlášena, neboli, kdy se objevila vada, a kupující se dověděl o okolnostech, podle kterých mu vznikl reklamační nárok.
 9. Smluvní nebo právní podstata
  Právní nebo smluvní nároky, které přísluší zákazníkovi vůči ručiteli jakožto prodávajícímu a/nebo výrobci předmětu, nejsou touto zárukou omezeny a mají uplatnění.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Tato záruka na výrobek platí ve výše uvedeném rozsahu a v souladu s výše uvedenými podmínkami (včetně předložení kopie originálu prodejního dokladu (bod 2 odst. VI.) také pro každého nového majitele určitého výrobku, pokud tento výrobek nebo vozidlo, ve kterém je výrobek namontován, bude prodán.
  2. Pokud bude libovolné ustanovení těchto záručních podmínek zneplatněno, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení uvedených v tomto dokumentu.
  3. Místem příslušným pro řešení sporů v souvislosti s touto zárukou je místo výkonu obchodní činnosti ručitele.

PŘÍLOHA: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium