Termeni de garanție

Pe lângă drepturile statutare referitoare la orice defect, la care aveți dreptul, oferim o garanție de 24 de luni pentru bunurile promovate cu garanție. Perioada de garanție începe de la data expedierii bunurilor. Garanția noastră acoperă teritoriul UE, inclusiv Republica Federală Germania. În cazul în care bunurile achiziționate prezintă orice defecte de material sau de fabricație în timpul acestei perioade, vă acordăm unul dintre următoarele servicii acoperite de garanția noastră:

Încheierea unui Acord de Garanție
Cumpărarea efectuată de un Consumator va rezulta automat în încheierea unui acord pentru garanția produsului între Garant și Client, cu conținutul convenit aici.

Domeniul de aplicare al garanției
Domeniul de aplicare al garanției va fi limitat la toate cutiile de cipuri achiziționate prin magazinul online deținut de Larysz Krzysztof.

Componentele produsului acoperite de garanție
Garantul va oferi o garanție pentru următoarele componente:
a. Placa de circuit imprimat (PCB) și electronice,
b. Modulul de inserție PCB,
c. Harness de cablare; cu excepția daunelor mecanice la conector care nu sunt acoperite de garanție.Obiectul, domeniul și perioada garanției produsului
a. Garantul garantează că, începând de la data achiziționării produsului, componentele sale specificate în secțiunea III, în termen de 24 de luni, nu vor prezenta defecte care ar putea perturba funcția respectivului produs ("Cazul de garanție").
b. Orice defecte vizuale care nu afectează funcționarea dispozitivului nu sunt acoperite de garanție (așa-numitele "defecte").
c. Garanția produsului se aplică numai atunci când Clientul utilizează vehiculul său, în care a fost instalat dispozitivul respectiv, în scopuri private (necomerciale). Utilizarea comercială ar trebui să fie înțeleasă, de exemplu, ca transport comercial de pasageri, utilizarea unui vehicul în scopuri de livrare/curierat, închirierea unei mașini, etc. Cu excepția situației în care utilizarea comercială a mașinii nu a cauzat deteriorarea componentei acoperite de garanție.
d. În cazul unui Caz de Garanție, Garantul este obligat să furnizeze un produs nou (înlocuitor) sau să repare gratuit produsul deteriorat (dacă este posibil din punct de vedere tehnic). În plus, Garantul va organiza și va acoperi costurile transportului unui produs de înlocuire sau al unui produs reparat către Client.

Prezenta garanție nu acoperă alte drepturi sau pretenții. Această garanție nu constituie o bază pentru pretenții de despăgubire sau rambursare de costuri.

Excluderi din garanție
a. Revendicările în temeiul acestei garanții pentru produse nu vor fi cauzate de următoarele circumstanțe:
I Uzura normală,
II Instalare incorectă (de exemplu, dacă piesa sau cablurile sunt plasate în zone cu temperaturi ridicate, cum ar fi de-a lungul blocului motor sau la colector, ceea ce poate cauza deteriorarea prin topire) sau/si pornirea produsului nu este efectuată conform recomandărilor Garantului,
III Utilizarea necorespunzătoare a produsului, contrar specificațiilor Garantului (de exemplu, modificări neaprobate); utilizarea forței (eg. lovire, agitare, manipulare),
IV Modificări ale produsului sau încercări de reparații neautorizate,
V Utilizarea vehiculului pentru mersul în afara drumului,
VI Gaune externe, de exemplu un accident în trafic/coliziune; daune cauzate de animale, daune produse în spălătorie auto, etc.,
VII Forță majoră sau evenimente naturale excepționale / extreme cum ar fi inundații, dezastre naturale, etc.,
VIII Orice daune cauzate de vina Clientului sau a terțelor părți,
IX Impactul mediului (umiditate, căldură, supratensiune, praf, etc.),
X Nerespectarea regulilor de siguranță.
b. Revendicările privind garanția nu vor fi luate în considerare dacă Clientul încalcă în mod grav indicațiile privind modul de procedare într-un Caz de Garanție, așa cum este specificat în secțiunea VI a prezentelor termeni de garanție, cu excepția cazului în care această încălcare nu are impact asupra soluționării revendicării de garanție și nu constată sau extinde răspunderea Garantului.
c. Revendicările privind garanția vor fi considerate neîntemeiate dacă produsul este instalat într-un model de vehicul care nu apare pe lista de compatibilitate a Garantului.

Procedura de garanție / soluționarea revendicărilor privind garanția
a. În cazul unui Caz de Garanție, Clientul va notifica imediat Garantul despre problema în scris. În acest scop, Clientul va completa formularul de garanție atașat și îl va trimite la următoarea adresă:
Larysz Krzysztof
Gliwicka 6 lok 20
59220 Legnica
Polonia
Formularul de garanție va include o descriere posibil de precisă a defectului identificat și motivele pentru inițierea procedurii de garanție de către client.
b. Clientul este obligat să livreze produsul împreună cu formularul de plângere (anexa la textul acestei garanții) la adresa menționată mai sus, pe cheltuiala proprie, și să prezinte o copie a documentului justificativ de achiziție - oricare dintre următoarele: confirmarea plății de la PayPal sau transfer bancar sau comanda cu confirmarea expedierii de la orice platformă de cumpărături.
c. După primirea produsului și a documentelor menționate mai sus, Garantul va examina revendicarea afirmată și va informa Clientul cu privire la rezultatele considerării acesteia. Garantul poate decide să furnizeze un produs echivalent ca înlocuitor sau să repare produsul reclamat (dacă este posibil din punct de vedere tehnic) și să-l returneze Clientului. Garantul va organiza și va acoperi costurile transportului produsului de înlocuire sau al produsului reparat către Client.
d. În cazul în care revendicarea de garanție este considerată nefondată, Garantul poate solicita de la Client rambursarea costurilor suportate în legătură cu procedura de gestionare a plângerii și returnarea produsului în cauză către Client. Cu excepția cazului în care Garantul este obligat din punct de vedere legal să suporte astfel de costuri. Aceasta nu se aplică în situația în care nu se putea aștepta ca Clientul să știe că nu are o revendicare de garanție.

Expirarea perioadei de garanție
Revendicările privind garanția pentru defectele apărute în timpul perioadei de garanție vor expira în termen de 12 luni de la sfârșitul anului în care a apărut revendicarea, adică în care a apărut defectul și Clientul a luat cunoștință de circumstanțele care au dat naștere revendicării.

Drepturile contractuale sau legale
Drepturile contractuale sau legale pe care Clientul le poate avea împotriva Garantului ca vânzător și/sau producător al produsului nu sunt limitate de această garanție și se aplică în continuare.

Prevederi finale
a. Prezenta garanție a produsului se aplică în măsura menționată mai sus și în conformitate cu condițiile de mai sus, inclusiv prezentarea copiei documentului original de achiziție (Secțiunea VI, pct. 2). Aceasta se aplică și pentru orice achiziționar ulterior al produsului, în cazul în care produsul sau vehiculul în care este instalat este vândut.
b. În cazul în care una dintre prevederile cuprinse în această garanție este invalidată, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din prezentul document.
c. Locul de afaceri al Garantului va fi locul jurisdicției pentru toate disputele apărute în legătură cu prezenta garanție.

în sus
Der Shop befindet sich im Vorschaumodus
Afișați versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper Premium